Doanh nghiệp

Long An: 5 tháng đầu năm, các KCN thu hút 41 dự án FDI mới với số vốn gần 220 triệu USD

Thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế (QLKKT), trong tháng 5, các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh thu hút đầu tư 11 dự án mới. Trong đó có 7 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và 4 dự án trong nước (DDI) với tổng vốn đầu tư cấp mới 12,6 triệu USD và 275 tỉ đồng. Bên cạnh đó, có 12 dự án điều chỉnh tăng 36,6 triệu USD và 90 tỉ đồng.

Lũy kế, trong 5 tháng đầu năm, 56 dự án mới đầu tư vào các KCN. Cụ thể có 41 dự án FDI và 15 dự án DDI với tổng vốn đầu tư cấp mới 219,5 triệu USD và 688 tỉ đồng. Đồng thời có 37 dự án điều chỉnh tăng vốn 48,2 triệu USD và 2.341 tỉ đồng. Không có dự án điều chỉnh giảm vốn.

So với cùng kỳ năm 2019, trong 5 tháng qua, thu hút đầu tư vào các KCN giảm (7 dự án, tương đương 11%), nhưng ngược lại, nguồn vốn đầu tư lại tăng. Trong đó, vốn FDI tăng 124 triệu USD (tương đương 86,7%) và vốn DDI tăng 671 tỉ đồng (tương đương 28%).

Cũng trong 5 tháng qua, có 14 dự án chấm dứt đầu tư (gồm 7 dự án DDI với số vốn 166 tỉ đồng và 7 dự án FDI với số vốn 5,1 triệu USD).

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút 1.588 dự án đầu tư

Đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút 1.588 dự án đầu tư

Như vậy, đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh thu hút 1.588 dự án đầu tư, gồm 786 dự án FDI và 802 dự án DDI. Tổng số vốn đầu tư (đầu tư mới và tăng vốn) trên 4.468 triệu USD và 89.532 tỉ đồng.

Trưởng Ban QLKKT tỉnh Long An – Nguyễn Thành Thanh chia sẻ, trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu do nhiều nước đang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, hoạt động xuất nhập khẩu của khu vực doanh nghiệp FDI giảm so với cùng kỳ. Song, tại Long An, việc thu hút đầu tư tại các KCN có giảm nhưng không đáng kể so cùng kỳ, nhưng tổng vốn đầu tư cấp mới cũng như tăng vốn đối với dự án cũ tăng, đây là tín hiệu tích cực.

Hiện nay, Ban QLKKT đang tích cực hỗ trợ nhà đầu tư hạ tầng KCN triển khai đề bù, giải phóng mặt bằng để từ nay đến hết năm 2020 có thêm ít nhất 3 KCN có thể thu hút nhà đầu tư trực tiếp sản xuất, kinh doanh. Từ đó, góp phần cùng tỉnh đạt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo kế hoạch đề ra trong năm 2020 và những năm tiếp theo./.

Theo/baolaongan.vn

Tags

XEM THÊM

Close