Doanh nghiệp

Tập đoàn Kido sẽ có chiến lược liên doanh với Vinamilk: sau khi sáp nhập Công ty Thực phẩm Đông lạnh Kido

Năm 2020 Tập đoàn Kido đặt kế hoạch doanh thu thuần 8.234 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2019. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 330 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2019. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến là 16% trên mệnh giá cổ phần, tương đương 1.600 đồng/cổ phiếu.

Năm 2019; Tập đoàn Kido đã có những kết quả khả quan và ổn định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, với lợi nhuận trước thuế tăng 60,5% so với năm 2018. Kết quả đến từ việc công ty phát triển kênh phân phối mở rộng thị trường ngành lạnh, gia tăng phân khúc sản phẩm cao cấp ngành dầu.

Trong năm 2019; công ty tập trung đẩy mạnh tăng trưởng ngành kem, tiến hành quy hoạch danh mục sản phẩm ở cả phân khúc cao cấp và trung cấp, cắt giảm sản phẩm không hiệu quả, tổ chức sản xuất hợp lý, quy hoạch và cải tiến nhà máy, đầu tư kho bãi, tổ chức lại đội ngũ bán hàng và nâng cao hiệu quả kênh phân phối, mở rộng thị trường…

Công ty đã tạm hoãn kế hoạch mở rộng quy mô và chấp nhận một khoản chi phí duy trì để dự phòng cho kế hoạch phát triển trong tương lai. Công ty đã lên kế hoạch thăm dò thị trường và tiến hành chiến dịch thâm nhập thị trường ngành lạnh một cách có trọng điểm, tại các khu vực thông qua các sản phẩm nhập khẩu. Theo đó; năm 2019 KDC ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.210 tỷ đồng, giảm 5,2% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế năm 2019 đạt 283 tỷ đồng tăng 60,5% và lợi nhuận sau thuế đạt 207 tỷ đồng, tăng 40,4% so với năm ngoái.

Tập đoàn Ki Đô đã đưa ra hoạch định chiến lược cho năm 2020,  phân hóa cụ thể cho từng mãn kinh doanh cốt lõi. Tập đoàn Kido đặt kế hoạch doanh thu thuần 8.234 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 330. tỷ đồng, lần lượt tăng giữa 14% và 17% so với năm 2020.

Trong quý 03 sẽ sáp nhập Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido vào Tập đoàn Kido, với dự định phát triển ngành hàng mới. Đây là thời điểm vàng để tiến hành sáp nhập Công ty cổ phần Thực phẩm Đông lạnh Kido và Tập đoàn, nhằm khẳng định và nâng cao vị thế trên thị trường, nâng cao năng lực tài chính, quản lý điều hành, tận dụng tối đa về những lợi thế quy mô của Tập đoàn..tạo hệ thống phân phối, kho bãi, tạo sự cộng hưởng phát triển bền vững trong tương lai.

Tập đoàn Kido sẽ phát hành thêm cổ phần để hoán đổi 100% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của KDF theo tỷ lệ hoán đổi 1:1,3 (mua 01cổ phiếu KDF sẽ đổi được 1,3 cổ phiếu KDC).

Sau khi sát nhập tập đoàn Kido sẽ tiến hành hợp tác liên doanh với Vinamilk; dựa trên nền tảng thế mạnh về quản trị, điều hành kênh phân phối năng lực Nhà máy sản xuất nghiên cứu và phát triển sản phẩm tài chính Logistic xây dựng thương hiệu nước uống Việt Nam vững mạnh và mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn về khẩu vị theo xu hướng tiêu dùng hiện đại đảm bảo đảm bảo dinh dưỡng chất lượng an toàn và sự lòng của khách hàng.

Trả lời cổ đông tại Đại hội thường niên, Hội đồng quản trị cho biết: ông Trần Kim Thành vắng mặt trong các kỳ đại hội do ông đi chữa bệnh tại Singapore trở về, đang bị cách ly. Ông Trần Lệ Nguyên TGĐ Kido cho biết: ngành bánh kẹo là lợi thế của doanh nghiệp, khi quay lại lĩnh vực này Tập đoàn sẽ hoạt động có lãi, dù còn 04 tháng cho kế hoạch. Ông Bùi Thanh Tùng – Phó TGĐ Kido chia sẻ: quy mô của ngành bánh kẹo lên đến 51.000 tỷ đồng, mỗi năm tăng trưởng 5-8%. Đặc biệt, Việt Nam có 02 cái tết lớn là Trung Thu và Nguyên Đán nên công ty sẽ tăng cường phát huy mặt hàng quà quà biếu, vì lợi nhuận ngành này cao nên Kido sẽ sàng lọc và lựa chọn nhóm phát triển.

Hiền Chinh

Tags

XEM THÊM

Close