Doanh nghiệp

Tập đoàn Đại Dương – OGC: Đại hội bất thành, dự án trục trặc, cổ phiếu chưa thoát diện bị kiểm soát

Ngày 20/6/2020, CTCP Tập đoàn Đại Dương (HOSE: OGC) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 lần thứ nhất. Sau 2 lần kiểm tra tư cách cổ đông, Đại hội không thể tiến hành bởi số cổ đông tham dự chỉ đại diện cho 10,1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Dự kiến tại Đại hội 2020, OGC sẽ xin ý kiến cổ đông một số vấn đề quan trọng như phân phối lợi nhuận năm 2019; thay đổi tên Công ty và thay đổi trụ sở chính; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty…

2019 là năm thứ 2 liên tiếp Công ty có kết quả kinh doanh có lãi trên báo cáo tài chính hợp nhất nhưng trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ lại có kết quả lỗ và chưa bù đắp được các khoản lỗ luỹ kế của các năm trước. Theo đó, Công ty chưa đủ điều kiện để thực hiện chia cổ tức do đang lỗ luỹ kế trên báo cáo tài chính.

Trao đổi bên lề Đại hội, nhóm cổ đông có mặt quan tâm tới việc triển khai và khai thác các dự án của OGC, cũng như vấn đề thu hồi công nợ.

Dự kiến tại Đại hội, Ban lãnh đạo Công ty đề xuất thông qua phương án giao và uỷ quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc xoá nợ, bán các khoản nợ xấu đã lập dự phòng và có tuổi nợ trên 3 năm theo báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 trong năm 2020 và các năm tiếp theo trong đó, các khoản nợ phải thu ngắn hạn đã lập dự phòng khoảng 2.158 tỷ đồng và các khoản phải thu dài hạn đã lập dự phòng khoảng 525 tỷ đồng.

Năm 2019, Công ty chưa hoàn thành kế hoạch đã đặt ra chủ yếu do việc tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại dương (OCH) dẫn đến tăng khoản trích lập dự phòng các khoản lỗ luỹ kế tại Công ty này. Một số khoản nợ khó đòi đã trích lập dự phòng chưa thu hồi được theo kế hoạch nên chưa hoàn nhập được dự phòng trong năm.

Bên cạnh đó trong năm 2019, Công ty phát sinh thêm chi phí khi quyết toán với thầu phụ một số công trình đã hoàn thành, quyết toán với với chủ đầu tư trong thời gian trước đây (Toà nhà VNT Nguyễn Trãi).

Được biết hồi tháng 5 vừa qua, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã có văn bản nhắc nhở việc chậm công bố thông tin bổ nhiệm lại Tổng Gám đốc đối với ông Lò Hồng Hiệp tại OGC.

tap doan dai duong ogc dai hoi bat thanh du an truc trac co phieu chua thoat dien bi kiem soat

Văn bản của HOSE

Mới đây, Ocean Group đã điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu dự kiến 1.008,56 tỷ đồng, giảm 21,81% so với kế hoạch chưa điều chỉnh (1.289,85 tỷ đồng) nhưng tăng 45,51% so với mục tiêu lợi nhuận trước điều chỉnh, lên 207,55 tỷ đồng.

Kết thúc quý I/2020, OGC ghi nhận doanh thu thuần đạt 147,2 tỷ đồng, giảm 25,7% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, trong kỳ Ocean Group thu về 257 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính cao gấp hơn 10 lần cùng kỳ, nên lợi nhuận sau thuế đạt gần 220 tỷ đồng, gấp hơn 34 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường chứng khoán, trong vòng 1 tháng qua, cổ phiếu OGC biến động quanh mốc 3.xxx đồng và chốt phiên ngày 19/6 tại mốc 3.740 đồng với khớp lệnh hơn 5 triệu đơn vị.

Tuy nhiên do lợi nhuận sau thuế công ty mẹ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/6/2018 âm, cổ phiếu OGC tiếp tục nằm trong diện kiểm soát từ 21/4/2017.

tap doan dai duong ogc dai hoi bat thanh du an truc trac co phieu chua thoat dien bi kiem soat

Diễn biến giá cổ phiếu OGC

Theo/kinhtechungkhoan.vn

Tags

XEM THÊM

Close