Kinh tế

Quận Bình Tân – TP.HCM: sẽ chuyển mình trong năm 2021

Điểm nổi bật nhất của quận Bình Tân – TP.HCM là đã cơ bản giải tỏa xong nghĩa trang Bình Hưng Hòa, hiện nay đã hoàn thành khung thép bờ rào cho khu vực đã giải tỏa. Trong tương lai nơi đây sẽ trở thành khu Trung tâm Thương mại phức hợp cao cấp.

Năm 2020 quận Bình Tân có 7.113 đơn vị đầu tư mới, với tổng vốn đăng ký là 17. 734, 39 tỷ đồng, tăng 38,20% so với cùng kỳ. Giải thể, ngưng hoạt động, chuyển đi nơi khác 1.181 đơn vị, giảm 2,24% so với cùng kỳ. Nâng tổng số đơn vị đang hoạt động trên địa bàn quận là 41.864 đơn vị, trong đó có 17.616 doanh nghiệp và 24.251 hộ kinh doanh. Trong tổng số 21 chỉ tiêu của quận Bình Tân đã đề ra, quận vượt 06 chỉ tiêu, đạt 11 chỉ tiêu, không đạt 04 chỉ tiêu.

Về đầu tư xây dựng cơ bản, TP.HCM đã bố trí vốn cho 07 dự án là 377,42 tỷ đồng, giải  ngân được 372, 502 tỷ đồng, đạt 98,7%.  Quận Bình Tân đã bố trí vốn cho 34 dự án là 103, 265 tỷ đồng, giải như 101,436 tỷ đồng, đạt 98,23%.

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 3.724,33 tỷ đồng, vượt 18,23% chỉ tiêu pháp lệnh năm, vượt 7,48% so với dự toán giao và tăng 2,24% so với cùng kỳ. Thu ngân sách địa phương đạt 1788,5 tỷ đồng, vượt 11,9% dự toán năm và bằng 89,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách quận được 1.662,6 tỷ đồng, vượt 7,4% dự toán năm và bằng 88,5% so với cùng kỳ.

Chi ngân sách địa phương 1.638,2 tỷ đồng, vượt 2,5% dự toán năm và bằng 93% so với cùng kỳ. Chi ngân sách cấp quận ước chi 1.602,6 tỷ đồng, vượt 3,5% dự toán năm và bằng 94,7% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 1638,2 tỷ đồng vượt 2,5% dự toán năm và bằng 93% so với cùng kỳ thì chi ngân sách cấp quận ước chi 1602,6 tỷ đồng vượt 3,5% dự toán năm và bằng 94,7% so với cùng kỳ.

Dự án khu Trung tâm Dân cư Tân Tạo – dự án khu A đã hoàn thành xây dựng chính sách bồi thường, thực hiện công tác ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định bồi thường đối với 945 hộ, diện tích là 329,967 hecta. Hiện nay; chủ đầu tư đã thỏa thuận bồi thường được 175,468 hecta, chiếm tỉ lệ 53,18%.

Về công tác quản lý đất đai đã hoàn thành lập danh mục rà soát, lập quy hoạch khảo sát 283/337 tuyến và đo lập bản vẽ hiện trạng được 115/283 tuyến. Giải quyết được 6.774/7.014 hồ sơ cấp phép xây dựng, với diện tích 702.689 mét vuông sàn xây dựng, đang giải quyết 270 hồ sơ, về cấp số nhà đã giải quyết 2.231/2.259 hồ sơ, đang giải quyết 28 hồ sơ.

Quận Bình Tân đã chỉ đạo tăng cường tuần tra, kiểm tra, chốt chặn, giải tỏa, lập lại trật tự lòng lề đường; với 6.678 lượt trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn quận, xử phạt 8.944 trường hợp, với số tiền 3,285 tỷ đồng, duy trì kết quả xóa và chấn chỉnh được 35/35 khu vực kinh doanh tự phát trên địa bàn quận.

Trên địa bàn quận Bình Tân có 72 dự án, trong đó dự án sử dụng vốn ngân sách là 61 dự án và 11 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách. Đến nay; 7/61 dự án chuyển tiếp đang tiếp tục thực hiện bồi thường, 13/61 dự án đã phê duyệt phương án bồi thường, đang thực hiện chi trả bồi thường 41/61 dự án đang trình duyệt hệ số điều chỉnh giá đất.

Việc triển khai dự án di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa, với tổng số mộ ảnh hưởng là 53.956 mộ, đến nay đã được thực hiện bốc được 23.645 mộ, đạt tỷ lệ 43,82%. Trong đó dự án giai đoạn 01 đã bốc 13.586/15.539 mộ, đạt tỷ lệ 88,12%, còn lại 1953 mộ chưa bốc. Dự án giai đoạn 02 đã bốc 10.059/16. 848 mộ đạt tỷ lệ 59,7%, còn lại 6.789 ngôi mộ chưa bốc, hiện nay đang bồi thường hỗ trợ theo phương án đã phê duyệt. Dự án giai đoạn 03 (khu 16 hecta), khoảng 21.569 ngôi mộ, hiện đã thông qua danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015 – 2020. UBND TP.HCM đã ghi vốn chuẩn bị đầu tư.

Quận Bình Tân đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính 140 trường hợp, với tổng số tiền nộp ngân sách nhà nước là 2,492 tỷ đồng, trong đó tổ chức bán đấu giá hàng hóa tịch thu nộp ngân sách là 386 triệu đồng.

Trương Hằng

Tags

XEM THÊM

Close