Doanh nghiệp

Sacombank tổ chức đại hội thường niên năm 2021

Ngày 24/04/2021; Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank –  STB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2020.

Năm 2020; doanh số thu hồi và xử lý nợ đạt hơn 15.200 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi 8.200 tỷ đồng các khoản thuộc đề án, nâng mức thu hồi lũy kế từ khi triển khai đề án lên 46.547 tỷ đồng, đạt 54,2% kế hoạch tổng thể đề án đến năm 2025, vượt 4,2% tiến độ.

Trong năm 2020; HĐQT đã tổ chức 06 phiên họp tập trung định kỳ, triển khai 94 lần ý kiến các thành viên HĐQT, bằng văn bản để quyết định các nội dung công việc trong hoạt động quản trị ngân hàng và ban hành quy chế, nghị quyết, quyết định….Nhằm đưa ra những chỉ đạo giúp duy trì ổn định hệ thống, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký ban hành 112 Nghị quyết và 59 quyết định về các nhóm vấn đề chính như: định hướng chiến lược kinh doanh của Ngân hàng và các công ty con,  công tác cấp tín dụng, xử lý nợ, kiểm soát rủi ro, tổ chức và sắp xếp bộ máy hoạt động nhân sự…

Năm 2021; Sacombank tự tin bước vào “Tuổi 30” trong hành trình 30 năm phát triển của mình với các mục tiêu chính như: tổng tài sản đạt 533.300 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2020; tổng nguồn vốn huy động đạt 455.500 tỷ đồng, tăng 9%, lợi nhuận trước thuế đạt 4.000 tỷ đồng, tăng 20%, kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%, đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định trên cơ sở hạn mức tăng trưởng tín dụng cho phép của NHNN và diễn biến tình hình kinh doanh. Trong năm 2021, HĐQT sẽ điều chỉnh lại các mục tiêu tăng trưởng huy động cho vay phù hợp.

Phương châm của Sacombank trong năm 2021 là “Vững tâm – Vươn tầm”, tiếp tục đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu với nguyên tắc nền tảng “công khai- minh bạch – Phát triển bền vững – Tiến nước Tiên Phong”,  nhằm mang lại các giá trị lợi ích cao nhất cho Sacombank, khách hàng, cán bộ nhân viên….

Tổng tài sản đạt 492.516 tỷ đồng, tăng 9% số với đầu năm và hoàn thành 98% kế hoạch. Tổng nguồn vốn huy động đạt 447.369 tỷ đồng, tăng 8%, đạt 98% kế hoạch. Tổng dư nợ tín dụng đạt 340.572 tỷ đồng, tăng 15%, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 1,64%, tổng số dư dự phòng là 13.026 tỷ đồng, tăng 43,5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.682 tỷ đồng, tăng 9,3%.

Trương Hằng

Tags

XEM THÊM

Close