Công nghiệp

Đối thoại liên quan về thiết kế hệ thống báo cáo phát thải khí nhà kính cấp cơ sở tại Việt Nam

Là một sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Môi trường Việt Nam – Nhật Bản do Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Nhật Bản đồng tổ chức, đối thoại này giúp các cơ quan thuộc Chính phủ Việt Nam có cơ hội tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế trong việc lập các báo cáo về giảm phát thải khí nhá kính – KNK, cùng các đại biểu trong khu vực thảo luận nhằm rút ra các bài học chính và yếu tố cần thiết để thiết kế và vận hành hiệu quả hệ thống báo cáo KNK cấp cơ sở tại Việt Nam.

Cuộc đối thoại có sự tham gia của đại diện hai Chính phủ Nhật Bản và Singapore, 02 quốc gia đã chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong vận hành hệ thống báo cáo KNK cấp cơ sở và các thông lệ giám sát KNK của từng quốc gia – cụ thể là thông qua Hệ thống báo cáo và kiểm kê tính toán KNK bắt buộc của Nhật Bản do Bộ Môi trường Nhật Bản (MOEJ) phụ trách và Khung đo đạc, báo cáo & thẩm tra theo Luật định giá các-bon của Singapore do Cơ quan Môi trường Singapore (NEA) đảm nhận.

Liên quan đến chủ đề về tính minh bạch, Bộ Môi trường Nhật Bản cũng chia sẻ sáng kiến hỗ trợ khu vực và những bài học ban đầu trong xây dựng quan hệ đối tác nhằm tăng cường tính minh bạch trong quá trình đồng sáng tạo phù hợp với bối cảnh của Việt Nam.

Trong phần thứ hai của Đối thoại, Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam chia sẻ các bài học kinh nghiệm từ Hệ thống báo cáo tiêu thụ năng lượng trực tuyến đang được triển khai tại Việt Nam dựa trên Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời đưa ra một số đánh giá ban đầu cho thiết kế của hệ thống báo cáo KNK cấp cơ sở của Việt Nam. Bộ Môi trường Nhật Bản cũng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn của Nhật Bản về việc thiết kế hệ thống báo cáo trực tuyến tích hợp (Hệ thống báo cáo trực tuyến hiệu quả./.

Trương Hằng

Tags

XEM THÊM

Close