Doanh nghiệp

Đối thoại giữa doanh nghiệp với Lãnh đạo NHNN Việt Nam

Sáng ngày 30/06/2023; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố  – ITPC đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – CN TP.HCM tổ chức Hội nghị Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố, với Chuyên đề “Gặp gỡ, đối thoại và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực ngân hàng.

Thông tin, tuyên truyền về việc thực hiện Thông tư số 12/2022/TT-NHNN ngày 30 ngày 9 năm 2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. Trong đó, đặc biệt liên quan các vướng mắc, khó khăn trong việc sử dụng Trang điện tử để khai báo thông tin đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay và báo cáo tình hình thực hiện khoản vay tự vay, tự trả”. Đây cũng là Hội nghị đối thoại trực tiếp lần thứ 232 của Hệ thống Đối thoại Doanh nghiệp – Chính quyền Thành phố.

Hội nghị thu hút hơn 153 đại diện của các doanh nghiệp đăng ký tham dự, tiếp nhận và giải đáp hơn 30 câu hỏi của doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề về điều chỉnh báo cáo về tình hình thực hiện khoản vay sau khi nộp trực tuyến; tiếp cận các nguồn vốn phù hợp với dự án mang tính chất tạo tác động xã hội; thủ tục đăng ký khoản vay nước ngoài; chính sách hỗ trợ vốn lưu động; thủ tục góp vốn, mua lại cổ phần, mua phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài vào doanh nghiệp Việt Nam; chính sách ưu đãi hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp; tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp mới thành lập;…

Bên cạnh trả lời vướng mắc của các doanh nghiệp tại Hội nghị, đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – CN TP.HCM còn giải thích chi tiết, cụ thể các chính sách, quy định pháp luật, góp phần tạo thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp Thành phố trong việc thực thi các chính sách của Nhà nước một cách kịp thời, nhanh gọn và hiệu quả.

Một số câu hỏi tiêu biểu:

Hỏi: điều chỉnh báo cáo về tình hình thực hiện khoản vay sau khi nộp trực tuyến, trong quá trình kê khai đôi khi vẫn có sai sót. Trong trường hợp báo cáo sai về số liệu thì Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh TP.HCM có hướng xử lý nào tinh gọn khi có thể cho phép xóa báo cáo và thực hiện lại báo cáo khác trong thời gian nhất định không?

Trả lời: trường hợp báo cáo sai số liệu, Công ty thực hiện điều chỉnh số báo cáo (tăng hoặc giảm) tại cột thay đổi trong kỳ tiếp theo gần nhất. Công ty ghi chú lại nội dung điều chỉnh tại phần lý do thay đổi. Trường hợp Công ty cần điều chỉnh báo cáo ngay để phục vụ cho hoạt động của Công ty, Công ty cần nộp văn bản đề nghị xóa báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước – CN TP.HCM, trong đó nêu nội dung: tên Công ty, mã số thuế, địa chỉ trụ sở chính, sai kỳ báo cáo tháng nào, vì sao sai, văn bản có đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước – CN TP.HCM sẽ tiến hành xóa báo cáo trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận văn bản từ Công ty.

Lê Năm
Tags

XEM THÊM

Close